Privaatrechtelijke rechtspraktijk (Privaatrecht)

Wil je een grondige verdieping van jouw privaatrechtelijke kennis? Veel vrijheid om je eigen vakkenpakket samen te stellen? Dan is deze track binnen de master Privaatrecht echt iets voor jou!Iedere jurist krijgt in de praktijk te maken met privaatrechtelijke vragen. Of je nu als advocaat werkt aan internationale financieringstransacties of aan consumentenzaken, als rechter te maken krijgt met faillissementen, aansprakelijkheid voor letselschade of echtscheidingen, als bedrijfsjurist advies geeft over de inning van achterstallige betalingen of over de vraag of op een elektronisch gesloten overeenkomst Nederlands of Amerikaans recht van toepassing is: steeds gaat het om privaatrechtelijke vraagstukken.

In de track Privaatrechtelijke rechtspraktijk word je opgeleid om dergelijke vraagstukken te beantwoorden. Het studieprogramma biedt niet alleen een grondige verdieping van de privaatrechtelijke kernvakken, maar daarnaast de mogelijkheid uit een breed scala aan keuzevakken een profiel samen te stellen dat aansluit bij jouw persoonlijke interesses en kwaliteiten. Deze grote flexibiliteit kenmerkt de track Privaatrechtelijke rechtspraktijk.

De master biedt een verdieping van het privaatrecht en leidt onder meer op voor de togaberoepen, de advocatuur en de rechterlijke macht, voor het bedrijfsleven of voor de sociaal-juridische dienstverlening.

De opleiding

Het studieprogramma biedt een aantal verplichte vakken: Aansprakelijkheid uit wanprestatie en onrechtmatige daad, Bijzondere overeenkomsten, Internationaal privaatrecht en Financiering en zekerheid. Er is daarnaast veel keuzeruimte om een bij jouw belangstellingen passend profiel samen te stellen, bijvoorbeeld met focus op de algemene praktijk, op het sociaal of commercieel privaatrecht of op het personen- en familierecht. Verder bestaat de mogelijkheid om 6 EC te besteden in de zogeheten ‘vrijekeuzeruimte’, waarin je bijvoorbeeld een stage kunt inbrengen of een vak kunt kiezen uit een andere juridische master van de UvA.

De voertaal is Nederlands, maar je kunt een keuze maken uit ongeveer 25 keuzevakken, waarvan een groot deel in het Engels wordt gegeven.

Kenmerken van de opleiding aan de UvA:

  • Inhoudelijke verdieping van privaatrechtelijke kernvakken
  • Veel keuzevrijheid
  • Veel docenten zijn wetenschappers met ervaring in de praktijk, onder meer in de rechterlijke macht en de advocatuur
  • Academische en beroepsgerichte bestudering van het privaatrecht
  • Veel flexibiliteit om je eigen programma samen te stellen
  • Studeren in Amsterdam: het economisch centrum van Nederland

Privaatrechtelijke rechtspraktijk is een track van de geaccrediteerde masteropleiding Privaatrecht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Privaatrecht en de titel Master of Laws (LLM).

Voor het volledige vakkenoverzicht kun je het studieprogramma raadplegen.

Civiel effect

Beschik je over een Nederlands universitair, juridisch bachelordiploma, dan voldoe je bij afronding van het masterprogramma Privaatrecht in principe aan de civieleffectvereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht. Meer informatie hierover vind je op de studentenwebsite van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Amsterdam Law Firm: studenten overleggen in rechtbank

Voor wie?

Wil jij jezelf academisch vormen op basis van diepgaande kennis van het privaatrecht en met een goed oog voor de beroepspraktijk? Heb je behoefte aan veel keuzeruimte opdat je een vakkenpakket kunt samenstellen dat bij jouw belangstelling en ambitie past? En wil je de mogelijkheid hebben Engelstalig onderwijs te volgen? Dan past de populairste juridische master Privaatrechtelijke rechtspraktijk van de UvA helemaal bij jou!

Direct aanmelden

De mastertrack Privaatrechtelijke rechtspraktijk is direct toegankelijk voor rechtenstudenten met een universitair juridisch bachelordiploma van de UvA of van een andere Nederlandse universiteit. Instroom in februari is zonder meer mogelijk!

Meer informatie over de procedure: Toelating en inschrijving.

Als je je direct wilt inschrijven voor de opleiding, ga dan naar Studielink. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. 

Carrièremogelijkheden

Met de mastertrack Privaatrechtelijke rechtspraktijk kun je terecht op een brede arbeidsmarkt na je studie. Zo kun je in de advocatuur terecht komen (algemene praktijk, sociaal of commercieel), je kunt als bedrijfsjurist aan de slag, bij de overheid of in de rechterlijke macht.

Lees meer over je carrièreperspectief.

Kerngegevens


Degree programme
LLM Privaatrecht
Type
Regular study programme
Mode
Full-time, part-time
Credits
60 ECTS, 12 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
February, September
CROHO code
60219

Published by  Faculty of Law